Slujirea omului duhovnicesc

Pavel îi infătişează pe lucrătorii crestini care sunt aprobati de Dumnezeu pentru slujirea divina şi spune: “Deci, dacă cineva se curăţeşte de acestea, va fi un vas de cinste, sfintit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 2:21. Aceasta înseamnă că noi suntem creaţi, răscumpărţi şi curăţiţi pentru a fi folositori lucrării lui Dumnezeu.

Trebuie să privim lucrarea lui Dumnezeu ca o activitate divină. Prin origine, procesul de desfăşurare şi rezultatul ei, lucrarea lui Dumnezeu este divină. Isus a spus de astfel: “ Tatăl Meu lucreaza până acum; şi Eu de asemenea lucrez.”(Ioan 5:17), iar Pavel adaugă: “Ca unii care lucrăm împreuna cu Dumnezeu” (2 Corinteni 6:1).

Obligaţia divină de a fi folositor în slujire. “Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.” Ioan 9:4. Cel care spune ca nu simte nici o obligaţie de a-L sluji pe Dumnezeu nu a primit niciodată natura divină. “Tot aşa şi credinata, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.” Iacov 2:17. Pavel declară: “căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi in Cristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” Efeseni 2:10.Să ai credinţa vie în Cristos şi să ai parte de natura dumnezeiască înseamnă să fi legat de activitatea divină a lui Dumnezeu, în timp şi eternitate. Această obligaţie divină se exprimă în viaţa printr-un simţământ permanent:

1. Responsabilitate faţă de Dumnezeu.

“Trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis” (Iona 9:4). Pentru Domnul Isus slujirea nu a fost doar importanată, ci şi imperativă necesară.. Scriitorul Epistolei către Evrei ne reaminteşte că “măcar că era Fiu, a învîţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit” (Evrei 5:8). Fie ca acest imperativ al ascultării să se manifeste în viaţa noastră ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu! Acesta este scopul Lui cu noi prin faptul ca ne-a oferit privilegiul deosebit de-a fi copiii Lui.

Dumnezeu ne-a chemat să participăm în adevăratul sens al cuvântului la activitatea răscumpărătoare a Domnului Isus Cristos. Inutil să o spunem, aceasta nu include lucrarea unica si finala pe care El a realizat-o pe Golgota, dar implică roadele lucrării şi mesajului crucii în termenii trăirii şi slujirii zilnice. Pavel vorbeşte despre aceasta spunând: “în trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferintelor lui Cristos, pentru trupul Lui, care este biserica” Coloseni 1:24.

În calitatea de serv, Domnul Isus, a spus: “Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis” Ioan 9:4. Ca rob desăvârşit şi de buna voie a lui Dumnezeu, el s-a smerit pe Sine Insusi, a renunţat la toate drepturile Lui şi chiar a depins de Dumnezeu privind resursele vieţii zilnice ca să împlinească voia Lui desăvârşită.

Apostolul Pavel este un exemplu dintre cele mai elocvente privind identificarea cu Cristos în sensul responsabilităţii în slujirea creştina. El s-a simţit totdeauna dator să împlineasca voia lui Dumnezeu. A putut spune “Dacă vestesc evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia” 1 Corinteni 9:16.

2. Socoteala fata de Dumnezeu.

“Trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis…” Ioan 9:4. Simţământul Mântuitorului că este trimis L-a făcut întotdeauna conştient că va da socoteală lui Dumnezeu.

Vom da socoteală lui Dumnezeu pentru fiecare cuvânt pe care îl rostim şi pentru fiecare lucru înfăptuit. Nu ne putem permite nici măcar pentru un singur moment să acţionăm independent de Dumnezeu. Am devenit indisciplinaţi şi neglijenti în slujirea creştină pentru că am pierdut această constientă a faptului ca vom da socoteală în faţa lui Dumnezeu. Am încetat sa mai recunoaştem că dacă am fost convertiţi suntem şi împuterniciţi, că dacă suntem salvaţi suntem şi trimişi. Unirea noastra cu Cristos în mântuire ne face una cu El şi in slujire.

Obiectivul divin în a fi folositor în slujire.

“Trebuie să lucrez lucrarile Celui ce M-a trimis” Ioan9:4. Domnul nostru nu ne-a lăsat să şovăim în ce priveşte obiectivul ultim al slujirii divine. El ne-a dezvăluit acest obiectiv prin învăţătură data în Evanghelii. Obiectivul divin implică:

1. Primirea personala a lui Cristos.

În capitolul 6 al Evangeliei după Ioan, Isus spune: ” Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela, pe care L-a trimis El “ (Ioan 9:29). In capitolul 1 versetul 12 Ioan defineşte ceea ce implică acest “a crede” spunând: “ Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu”. Acest lucru poate suna straniu pentru urechile celor captati de frenezia activismului religios încât nu mai au nici o idée despre ce înţelege Isus prin slujire divină. Nimeni nu are dreptul să ridice un deget în slujirea aşa numită pentru Dumnezeu înaite de-a putea afirma ca L-a primit personal pe Cristos. Mii de oameni religiosi care vorbesc despre a crede în Cristos de fapt niciodata nu L-au primit pe Cristos. Ei nu stiu nimic despre locuirea vietii lui Isus în ei, viaţa care, conform Înavăţătorului, este primordial esenţială în obiectivul slujirii divine.

Inainte de a deschide ochii orbilor trebuie să ştim ce înseamna sa fim “părtaşi naturii dumnezeieşti” (2 Petru 1:4). Orice slujire fără această experienţă veritabilă a primirii personale a lui Cristos poate fi omeneşte impresionantă, dar este fără îndoială lipsită de valoare în ochii lui Dumnezeu. Astfel se explică de ce în zilele noastre există atâta moleşeala şi lipsă de viaţă în bisericile noastre.

2. Revelarea personala a lui Cristos.

Vedem în Evamgheli că Domnul Isus Cristos a avut ca scop primordial, ca şi lucrare supremă, să-L reveleze pe Tatăl Său în orice loc, cu orice ocazie.

Aproape inutil s-o spunem, noi nu-L putem revela pe Cristos până nu L-am primit pe Cristos, dar dacă avem parte de o experienţă veritabilă a locuirii în noi a Mântuitorului, atunci avem resposabilitatea imensă de a-L revela pe Cristos în mod constient, curajos şi continuu în fiecare domeniu al vieţii. Dumnezeu ne cheama pe fiecare in slujirea divină, fie o femeie casnică, care-l reveleaza pe Cristos familei ei, este deplin angajată în slujirea creştina la fel ca un evanghelist.

După convertire, Dumnezeu ne lasă aici pe pământ cu un singur motiv: să-L slujim pe El prin mărturisire şi ucenicizarea sufletelor. Sferele noastre de activitate pot fi la fel de variate ca şi numărul creştinilor din lume, dar obiectivul este întotdeauna acelaşi. Pentru unii, amvonul poate fi familia creştina; pentru altii, un birou într-un oras; pentru multi, acesta va fi campusul universitar; pentru altii, extrem de puţini, marginile pământului. Dar, în final, este un singur obiectiv; întregirea Trupului lui Cristos prin faptul că fiecare madular este un evanghelist. Cum ne castigăm pâinea este un lucru secundar. Chemarea primordiala este înspre acelaşi obiectiv care L-a motivat pe Mântuitorul: “ Trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis” (Ioan 9:4).

Oportunitatea divină de-a fi folositor în slujire.

Intregul timp trebuie folosit în mod răscumpărător.

Cât este ziuă trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis” (Ioan 9:4). Isus a lucrat conform unui orar şi, de aceea nu a pierdut niciodată nici un moment, ăn sensul acesta El nu a fost luat niciodată prin surprindere.

Psalmul 90:12 spune: “ Învaţă-ne să ne numărăm zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă.”. sau redând acest lucru în limbajul Noului Testament, să răscumpărăm “ vremea, căci zilele sunt rele” (Efeseni 5:16).

Dumnezeu ne dă în fiecare zi oportunitati să-I slujim, iar noi tinând cont că zilele s-au scurtat; “Vremea s-a scurtat” (1 Corinteni 7:29), ar trebui să folosim cu mai multă chibzuinţă timpul şi să-I dăm mai mult timp lui Dumnezeu,prin o slujire sfântă şi eficientă.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: