Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole

septembrie 8, 2010

Se pot pregăti un nou tip de proiecte în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), şi anume Măsura 2.2.1 – „Prima împădurire a terenurilor agricole”. Această măsură este aşteptată de mult timp de către fermierii care doresc să împădurească terenurile agricole aflate în proprietate sau în arendă.

În cadrul măsurii 2.2.1 – „Prima împădurire a terenurilor agricole” sunt eligibile următoarele categorii de solicitanţi:

1. După statulul juridic:

 • Persoanele fizice (inclusiv persoanele fizice autorizate);
 • Persoanele juridice (societăţile comerciale);
 • Grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice;
 • Autorităţile publice locale (primăriile) deţinătoare de teren agricol, numai pentru compesarea costurilor legate de înfiinţarea plantaţiilor forestiere şi pentru cheltuielile aferente întocmirii proiectulului de împădurire.

2. După activitatea desfăşurată:

 • Fermieri;
 • Alţi deţinători de teren agricol.

Câteva condiţii şi criterii de eligibilitate a terenurilor agricole:

 • Solicitantul trebuie să facă dovada deţinerii de teren agricol. Terenul trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) în urmă cu cel puţin doi ani;
 • Pajiştile naturale permanete sunt eligibile dacă sunt afectate de fenomene de degradare a solului;
 • Terenurile agricole trebuie să fie în proprietate, concesiune sau arendă;
 • Suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire sa fie de minim 0,5 hectare

Tot articolul il gasiti AICI


Si FEADR-ul incepe sa scartaie putin

iulie 23, 2010

FEADR-ul linia de finantare pe fonduri europene cea mai eficienta si eficace, incepe sa mai dea semne de oboseala. De ce spun acest lucru? In  primul rand datorita faptului ca au inceput sa apara intarzieri la plata, intarzieri mai mari de 2-3 luni, pana in urma cu cateva luni se faceau platile repede pana intr-o luna.

Alt motiv pentru intarzieri este acela ca se depun multe proiecte si nu se reuseste sa se faca evaluarea intr-un timp cat mai scurt, din lipsa personalului si mai mult datorita lipsei unor stimulente financiare pentru angajatii in aceste agentii si oficii. Mai mult salariile acestora au fost reduse cu 25%. Cat de dornici de munca pot fi acesti oameni? Ba mai mult se vor face reduceri de personal in perioada urmatoare. Un alt motiv de intarziere ar putea fi si lipsa banilor din partea romaneasca, partea de 20%; daca este asa situatia devine si mai grava.

Cel mai probabil ne vom trezi prea tarziu cand aceste fonduri europene se vor intoarece de unde au venit.


O noua sesiune pe Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

iunie 1, 2010

O noua sesiune de depunere proiecte masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri s-a deschis la 1 iunie 2010 si tine pana la data de 30 iunie 2010.

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/sau preluare prin transfer de proprietate şi/sau arendă/concesionare a unei exploataţii agricole între 6 – 40 care produce în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor, pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie.

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia;
 • deţine sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
 • prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole.

Nivelul minim de calificare solicitat este următorul:

 • absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol;
 • absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol.

Tanarul fermier poate fi absolvent de liceu cu sau fara examen de bacalaureat. Sunt elegibili si solicitanti care au terminat 10 clase cu profil agricol.

Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel:

 • construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului;
 • achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;
 • achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;plantarea şi replantarea plantelor perene;
 • achizitionarea de teren pentru activităţi agricole.

Pentru mai multe informatii apelati la ROMCOM , telefon 0757-571-680


11 strategii cheie in atragerea de fonduri europene

mai 28, 2010

Realizarea  unui salt de absorbtie ridicat impune initierea sau continuarea unor actiuni prioritare cu impact direct si semnificativ asupra procesului de implementare a fondurilor structurale si de coeziune. In acest sens, ne propunem la nivelul Guvernului sa actionam pe urmatoarele 11 directii strategice cheie:

 • Optimizarea procedurilor de acces la finantare si de implementare a proiectelor (ghiduri, proceduri si instructiuni clare, coerente si “prietenoase”);
 • Consolidarea capacitatii administrative a structurilor responsabile de managementul si controlul Programelor Operationale, prin masuri cum ar fi completarea schemelor organizatorice cu personal specializat, instruirea continua a personalului existent, contractarea de asistenta tehnica pentru sprijinirea unor functii cheie, optimizarea procedurilor interne etc. Aceste actiuni vor conduce in mod direct la reducerea duratelor de evaluare si contractare a proiectelor si a duratelor de verificare si plata a cererilor de rambursare;
 • Imbunatatirea eficacitatii si duratei procesului de achizitie publica, atat prin modificari legislative si consolidari institutionale, cat si prin elaborarea unor ghiduri, manuale si modele de contracte specifice care sa vina in sprijinul autoritatilor contractante;
 • Identificarea si corectarea prevederilor din diverse acte normative care afecteaza buna implementarea a programelor operationale si a proiectelor finantate din acestea;
 • Crearea tuturor conditiilor necesare (inclusiv asigurarea cu prioritate a resurselor bugetare) pentru demararea efectiva si implementarea cat mai rapida a proiectelor majore de infrastructura (transport, mediu, energie etc.) finantate din fonduri structurale si de coeziune;
 • Suplimentarea alocarilor financiare pentru domeniile de interventie care genereaza impact socio-economic rapid si substantial (inclusiv crearea de noi locuri de munca), pentru care exista interes major din partea potentialilor beneficiari si care pot dovedi o capacitate ridicata de implementare;
 • Identificarea unor mecanisme si instrumente de facilitare a accesului la cofinantare pentru beneficiarii publici si privati;
 • Furnizarea de cursuri de instruire generala si specifica pentru potentialii solicitanti de finantare si pentru beneficiari;
 • Imbunatatirea cooperarii si comunicarii intre Guvern, beneficiari, firme de consultanta si institutii financiar-bancare pe aspecte legate de implementarea fondurilor structurale si de coeziune;
 • Mentinerea unui dialog constructiv cu Comisia Europeana pentru identificarea si agrearea de solutii eficiente pentru accelerarea absorbtiei si utilizarea corecta a fondurilor comunitare;
 • Clarificarea si uniformizarea cerintelor si practicilor de control si audit din partea organismelor abilitate, precum si imbunatatirea coordonarii intre aceste structuri in ceea ce priveste sfera de cuprindere si programarea actiunilor de control / audit.

Sursa: www.gov.ro


Situatia proiectelor depuse pe Programul Operational Regional Axa 1 DMI 4.3

martie 30, 2010

În cadrul Programului Operaţional Regional Axa 1 Domeniul major de intervenţie 4.3 lucrurile au început să intre pe ultima sută de metri, sesiunea este cu depunere contiună de proiecte, astfel în unele regiuni sunt depuse mai multe proiecte decât in alte regiuni, ca urmare în unele centre regionale gradul de încărcare pe domeniu a depăşit jumătate din banii alocaţi şi în unele cazuri a ajuns spre 70-80%.

În regiunea nord-vest gradul de încărcare a ajuns la aproximativ 75%, suma alocată este de 19.740.000 Euro. Până la data de 26.02.2010 s-au depus 147 proiecte, din care 52 au fost respinse şi 6 au fost retrase, restul proiectelor sunt in evaluare, nu a fost semnat nici un contract de finanţare până în prezent.

În regiunea de centru alocarea financiară este de 16.290.000 Euro. Până la 26.02.2010, un număr de 191 microîntreprinderi au depus cereri de finanţare nerambursabilă. Din cererile depuse, 65 au fost respinse până la data prezentei raportări, iar cele 118 cereri aflate în evaluare solicită spre finanţare suma de 13,50 milioane euro. A mai rămas disponibil, în prezent, un buget de peste 2,79 milioane euro.

Suma alocată pentru Bucureşti-Ilfov este de 15.550.000 Euro. Până la data de 1.03.2010, pe regiunea Bucureşti-Ilfov au fost depuse un număr de 239 de proiecte pentru finanţare nerambursabilă prin Programul Operational Regional. Au fost contractate, până la aceeaşi dată, un număr de 39 de proiecte şi au fost respinse 58 cereri, depuse pe diferite domenii de intervenţie. Alte 142 de proiecte se află în faza de evaluare.

În regiunea de sud, Muntenia, alocarea financiară este de 27.280.000 Euro. În această regiune au fost depuse 37 de cereri de finanţare, având o valoare a asistenţei financiare nerambursabile solicitată de aproximativ 3,77  milioane euro. 10 proiecte au fost respinse, 26 proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi un proiect se află în curs de verificare administrativă

Pentru cei interesaţi să depună proiecte în cadrul acestui program, sfatul nostru este să vă grăbiţi pentru cş sunt şanse tot mai mari ca aceste fonduri să se epuizeze şi să pierdeţi această oportunitate de a accesa aceste fonduri nerambursabile.

În cadrul Programului Operaţional Regional Axa 1 Domeniul major de intervenţie 4.3 lucrurile au început să intre pe ultima sută de metri, sesiunea este cu depunere contiună de proiecte, astfel în unele regiuni sunt depuse mai multe proiecte decât in alte regiuni, ca urmare în unele centre regionale gradul de încărcare pe domeniu a depăşit jumătate din banii alocaţi şi în unele cazuri a ajuns spre 70-80%.

În regiunea nord-vest gradul de încărcare a ajuns la aproximativ 75%, suma alocată este de 19.740.000 Euro. Până la data de 26.02.2010 s-au depus 147 proiecte, din care 52 au fost respinse şi 6 au fost retrase, restul proiectelor sunt in evaluare, nu a fost semnat nici un contract de finanţare până în prezent.

În regiunea de centru alocarea financiară este de 16.290.000 Euro. Până la 26.02.2010, un număr de 191 microîntreprinderi au depus cereri de finanţare nerambursabilă. Din cererile depuse, 65 au fost respinse până la data prezentei raportări, iar cele 118 cereri aflate în evaluare solicită spre finanţare suma de 13,50 milioane euro. A mai rămas disponibil, în prezent, un buget de peste 2,79 milioane euro.

Suma alocată pentru Bucureşti-Ilfov este de 15.550.000 Euro. Până la data de 1.03.2010, pe regiunea Bucureşti-Ilfov au fost depuse un număr de 239 de proiecte pentru finanţare nerambursabilă prin Programul Operational Regional. Au fost contractate, până la aceeaşi dată, un număr de 39 de proiecte şi au fost respinse 58 cereri, depuse pe diferite domenii de intervenţie. Alte 142 de proiecte se află în faza de evaluare.

În regiunea de sud, Muntenia, alocarea financiară este de 27.280.000 Euro. În această regiune au fost depuse 37 de cereri de finanţare, având o valoare a asistenţei financiare nerambursabile solicitată de aproximativ 3,77  milioane euro. 10 proiecte au fost respinse, 26 proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi un proiect se află în curs de verificare administrativă

Pentru cei interesaţi să depună proiecte în cadrul acestui program, sfatul nostru este să vă grăbiţi pentru cş sunt şanse tot mai mari ca aceste fonduri să se epuizeze şi să pierdeţi această oportunitate de a accesa aceste fonduri nerambursabile.


Zece motive pentru care europenii pot fi fericiti

martie 25, 2010

1. Deprecierea monedei unice europene

2. Criza a dus la uniune

3. Germania conduce Europa

4. Economiile emergente isi revin rapid

5. BCE nu va majora rata dobanzii de politica monetara

6. Cheltuielile guvernamentale scad

7. Consumul creste in Germania

8. Certurile dintre Franta si Germania se raresc

9. Cercetarea si educatia sunt in prim plan

10. Germania ar putea detine presedintia BCE

Sursa: ziare.com


7 joburi care merg pe perioada de criza

ianuarie 14, 2010

 1. Management
 2. Relatii cu clientii
 3. Optimizare de resurse
 4. Programare high-level
 5. Training
 6. Comunicare
 7. Consultanta strategica

Sursa:  Standard