Modificari in accesarea Fondurilor Europene F.E.A.D.R.

aprilie 11, 2012

Comisia Europeană a aprobat în data de 4 aprilie 2012 cea de-a şaptea propunere de modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Prin această modificare s-a urmărit, în principal, îndeplinirea obiectivului de creştere a absorbţiei fondurilor alocate României din FEADR în perioada 2007-2013.

Astfel, una dintre cele mai importante modificări este reprezentată de introducerea măsurii 215 „Bunăstarea animalelor” pentru sectorul porcine.

Pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nivelul maxim al sprijinului acordat tinerilor fermieri a crescut de la 25.000 la 40.000 euro, iar nivelul minim de formare profesională pentru accesarea măsurii a fost modificat. 

În cazul măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, modificările vizează prelungirea datei la care standardele privind nitraţii şi laptele crud devin obligatorii precum şi a datei la care se încheie perioada de graţie pentru cele două standarde şi stabilirea unei alocări distincte pentru adaptarea la standarde, introducerea sectorului bovine pentru carne ca şi sector prioritar şi diminuarea valorii maxime eligibile a unui proiect din sectorul vegetal  la 1 milion Euro.

Pentru măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, modificările vizează prelungirea datei la care se încheie perioada de graţie pentru standardele rămase în vigoare în cadrul acestei măsuri. Totodată, au fost prioritizate micro-întreprinderile pentru sacrificare şi procesare carne precum şi cele pentru colectare şi procesare lapte, fiind  introdusă şi o plafonare a valorii maxime eligibile a proiectelor pentru acest tip de investiţii.

La măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” intensitatea sprijinului a crescut de la 70% la 85% pentru investiţiile în sectorul producţiei non-agricole, a fost completat criteriul de selecţie privind micro-întreprinderile nou înfiinţate în vederea includerii start-up-urilor care vizează activităţi non-agricole productive, iar serviciile medicale din mediul rural au fost prioritizate.

În ceea ce priveşte măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” intensitatea sprijinului a crescut de la 70% la 85% pentru investiţiile în agro-turism, precum şi plafonul maxim pentru investiţiile în agro-turism, de la 70.000 euro la 100.000 euro/proiect. De asemenea, intensitatea sprijinului a crescut de la 50% la 85% pentru investiţiile în activităţi recreaţionale.

Alte modificări aduse Programului Naţional de Dezvoltare Rurală vizează introducerea de noi pachete în cadrul măsurii 214 „Plăţi de agro-mediu” cât şi modificări în procesul de selecţie al proiectelor.

Sursa: MADR


Masura 312 – Fonduri FEADR – Noutati

martie 16, 2011

Cu cât ne apropiem de luna mai, lună în care se vor putea depune proiecte în cadrul măsurii 312, încep să apară ştiri despre modul în care se va desfăşura această sesiune.

Anul trecut când trecuseră aproximativ două săptămâni de la lansarea sesiunii ( 15 iunie – 15 iulie 2010) s-a introdus obligativitatea existenţei sau amenajării, prin proiect, a spaţiilor de garare a utilajelor, pentru proiectele care prevad achiziţionarea de utilaje şi mijloace de transport specializate. Prin introducerea acestei obligativităţi în mijlocul sesiunii a dat peste cap multe proiecte, au fost date neeligibile datorită faptului ca nu aveau o platformă betonată, unii s-au apucat sa construiasca aceste platforme; în dorinţa lor, a APDRP-ului, de a mai tempera depunerile de proiecte pe 312 au venit în 2010 cu această găselniţă, sperăm ca la sesiunea aceasta să nu mai născocească alte idei năstruşnice în mijlocul sesiunii.

Începând cu următoarea sesiune de depunere de proiecte pentru Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microintreprinderilor”, care va avea loc în perioada 2 – 31 mai 2011, APDRP va elimina obligativitatea existenţei sau amenajării, prin proiect, a spaţiilor de garare a utilajelor sau mijloacelor de transport specializate.

Obligativitatea se referea la construirea sau existenţa a cel puţin unei platforme betonate care să asigure gararea acestor utilaje sau mijloace de transport, iar proiectele care nu aveau prevăzută aceasta facilitate erau declarate neeligibile.

În urma discuţiilor cu Ministerul Mediului şi Pădurilor a reieşit faptul că betonul se poate constitui într-un factor poluant suplimentar, iar eliminarea acestei obligaţii poate asigura o mai mare flexibilitate în implementarea proiectului, atât din punct de vedere financiar, cât şi de protecţie a mediului.


Si FEADR-ul incepe sa scartaie putin

iulie 23, 2010

FEADR-ul linia de finantare pe fonduri europene cea mai eficienta si eficace, incepe sa mai dea semne de oboseala. De ce spun acest lucru? In  primul rand datorita faptului ca au inceput sa apara intarzieri la plata, intarzieri mai mari de 2-3 luni, pana in urma cu cateva luni se faceau platile repede pana intr-o luna.

Alt motiv pentru intarzieri este acela ca se depun multe proiecte si nu se reuseste sa se faca evaluarea intr-un timp cat mai scurt, din lipsa personalului si mai mult datorita lipsei unor stimulente financiare pentru angajatii in aceste agentii si oficii. Mai mult salariile acestora au fost reduse cu 25%. Cat de dornici de munca pot fi acesti oameni? Ba mai mult se vor face reduceri de personal in perioada urmatoare. Un alt motiv de intarziere ar putea fi si lipsa banilor din partea romaneasca, partea de 20%; daca este asa situatia devine si mai grava.

Cel mai probabil ne vom trezi prea tarziu cand aceste fonduri europene se vor intoarece de unde au venit.


Un posibil calendar pentru sesiunile pe F.E.A.D.R

martie 26, 2010

Masura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” va avea un numar de 2 sesiuni in 2010, una in 1.06 – 30.06 si cea de a doua in 1.09 – 30.09 alocarea financiara totala de 100.000.000 Euro.

Masura 121 – „Modernizarea exploatatiilor agricole”, va avea un numar de 2 sesiuni anul acesta, in perioadele urmatoare: 03.05 – 31.05 si 01.10 si 20.10, alocarea financiara totala de 250.000.000 Euro.

Masura 123 – „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”, o singura sesiune anul acesta, in perioada 01.06 – 30.06, suma totala alocata, 170.000.000 Euro.

Masura 125 – „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate dezvoltarea si adaptarea silviculturii”, doua sesiuni programate anul acesta, una a inceput deja in 15 martie si termina in 15 aprilie. Alocarea financiara este de 297.548.370 Euro.

Masura 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi”, o singura sesiune in perioada 14.06 si 15.07, suma totala alocata 95.857.420 Euro.

Masura 313-„incurajarea activitatilor turistice” o singura sesiune in perioada 01.07 si  30.07, suma alocata 136.055.694 Euro.

Pentru mai multe informatii legate de calendarul sesiunilor propuse puteti downloada fisierul in format pdf.

propunere-calendar-sesiuni-2010-si-alocari-pndr

Pentru consultanta apelati la ROMCOM

Telefon: 0757-571-680


Masura 125 bate la usa

februarie 17, 2010

O noua masura pe fonduri europene sta sa bata la usa, masura 125 din cadrul FEADR, impartita in doua submasuri, 125a si 125b este destinata urmatoarelor categorii de beneficiari:

Submasura 125 a:

 • Unitatile administrativ teritoariale detinatoare de trenuri agricole si/sau infrastructura de acces la exploatatiile agricole
 • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) detinatoare de terenuri agricole si/sau de infrastructura de acces la exploatatiile
 • Organizatii/federatii de utilitate publica ale proprietarilor/detinatorilor de terenuri agricole.

Submasura 125 b:

 • Proprietarii/detinatorii ( cu drept de folosinta) privati de padure, persoane juridice si fizice
 • Asociatii de proprietari/detinatori privati de padure
 • Unitati administrativ-teritoriale detinatoare de padure
 • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) detinatoare de padure
 • Administratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA, prin unitatilor si filialele din structura sa

Tipuri de investitii:

Submasura 125 a:

 • infrastructura rutiera – construirea sau modernizarea drumurilor de acces, poduri si podete, drumurilor agricole de exploatatie
 • sisteme de irigatii- modernizare si/sau retehnologizare, inclusiv lucrari pentru statiile de pompare, de contorizare
 • sisteme de desecare si drenaj si alte lucrari de imbunatatire funciare – modernizare si/sau retehnologizare
 • lucrari de corectare a torentilor situate in fondul funciar agricol – constand in construirea si/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea lucrari

Submasura 125 b:

 • Infrastructura rutiera forestiera – construirea si / sau modernizarea drunurilor forestiere, inclusiv poduri si podete, lucrari de aparare – consolidare, lucrari de siguranta circulatiei ( parapeti), semnalizare si avertizare
 • Infrastructura feroviara forestiera – construirea si /sau modernizarea terasamentelor si calea de rulare, inclusiv poduri si podete, lucrari de aparare – consolidare, tunele, lucrari de semnalizare si avertizare
 • Instalatii de transport cablu ( funiculare)
 • Lucrari de corectare a torentilor, situate in padure – construirea de baraje

Pe langa aceste cheltuieli eligibile, cheltuielile cu proiectarea si asistenta tehnica , incluzand studiul de fezabilitate/documentatia de avizare pentru lucrari de interventii, studii hidrologice si / sau hidro-geologice, proiectele tehnice etc., sunt eligibile dar nu pot depasi 10% din valoarea eligibila a proiectului.

Gradul de finantare este 100% pentru investitiile de utilitate publica care deservesc intreaga comunitate. Ajutorul public pentru proiect de investitie nu va depasii 1.000.000 Euro, iar pentru investitiile forestiere ajutorul public este de 1.500.000 Euro.

Gradul de finantare scade pana la 75% pentru investitiile de utilitate publica care deservesc doar o parte din comunitate, in acest caz ajutorul public acordat este de doar 750.000 Euro.

Plafonul minim acceptat este de 5.000 Euro

Pentru alte informatii puteti scrie la comentarii sau sa ma contactati direct.


Un an pe Fonduri Europene

februarie 15, 2010

Maine 16.02.210 se implineste un an de zile de cand am intrat in consultanta pe fonduri europene. Faptul ca am terminat o facultate in management ma ajutat foarte mult sa inteleg cum functioaneaza tot acest proces din cadrul fondurilor europene, de la contactarea posibililor beneficiari pana la elaborarea documentatiei necesare pentru fiecare tip de proiect in parte.

Anul 2009 a fost un an greu din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere economic a fost dificil, dar totusi au fost multe oprtunitati de a accesa si a gasi posibili beneficiari.  A fost greu si pentru ca in urma cu un an stiam doar in mare despre fonduri europene, dar incetul cu incetul am prins din mers, pentru ca nu sta nimeni cu tine sa te invete toate subtilitatile si mai mult sa repete de mai multe ori ceva. A fost greu si pentru ca la partea de vanzari nu stateam bine, era un punct slab, dar in cateva luni am reusit sa trec peste aceasta slabiciune sa pot comunica atat fata in fata cat si la telefon fara a avea dificultati.

Dificultatile intampinate atat de beneficiari cat si de noi consultantii in a accesa fonduri nerambursabile.

 1. Birocratia – pe anumite masuri de finantare e nevoie de o groaza de documente (acte), dintre care unele sunt necesare dar altele sunt total irelevante. De ex. Declaratia ca va deschide punct de lucru, pentru o firma care presteaza servicii de pregatirea a terenului; pentru aceast tip de activitate nu este nevoie de punct de lucru deorece activitatea se desfasoara pe terenul clientului. Lista ar putea continua…
 2. Preagatirea slaba a celor care evalueaza proiectele, mai mult unii au niste idei fixe despre cum ar trebui sa arate un proiect – de la justificarea unui anumit punct din planul de afaceri sau adaugarea unor documente suplimentare ( care nu sunt cerute initial) – precontracte pentru firmele care presteaza servicii si care sunt infiintate in anul depunerii cererii de finantare         ( masura 312).
 3. Beneficiarii nu pot implementa proiectele fie datorita faptului ca in momentul intocmirii cererii de finantare cusrsul euro era la un nivel scazut si in momentul implementarii, cursul euro ajunsese la un nivel ridicat ( 30% mai ridicat), cresterea dobanzii in anul 2009, imposibilitatea de a accesa un credit la dobanzi anuale de 22% ( 12% fixa pe an), unele firme nu ajung sa aibe rata profitului la nivelul de 22% pe an ca sa acopere doar dobanzile. Iar in unele cazuri pur si simplu beneficiarii fac proiecte doar de dragul de a le face,” daca vecinu a facut eu de ce nu as face”.
 4. Pe unele masuri s-au rambursat cu intarzieri mai mari de 3 luni banii. In general pe FEADR se respecta termenul de 90 de zile. Dar au fost mici probleme pe  POS CCE.

Cel mai important este sa trecem peste aceste probleme, nu exista probleme ci doar oportunitati, asa dar sa privim optimisti in anul 2010 si sa nu lasam ca vreun euro sa se intoarca inapoi la Uniunea Europeana.

Cele mai accesate fosnduri in 2009 au fost cele pe FEADR, in special masura 121, masura 312. Da nu a stat rau nici proirectele depuse in cadrul programului POS CCE, axa 1, proiectele pana in 1.075.000 lei pentru IMM-uri.