Modificari in accesarea Fondurilor Europene F.E.A.D.R.

aprilie 11, 2012

Comisia Europeană a aprobat în data de 4 aprilie 2012 cea de-a şaptea propunere de modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Prin această modificare s-a urmărit, în principal, îndeplinirea obiectivului de creştere a absorbţiei fondurilor alocate României din FEADR în perioada 2007-2013.

Astfel, una dintre cele mai importante modificări este reprezentată de introducerea măsurii 215 „Bunăstarea animalelor” pentru sectorul porcine.

Pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nivelul maxim al sprijinului acordat tinerilor fermieri a crescut de la 25.000 la 40.000 euro, iar nivelul minim de formare profesională pentru accesarea măsurii a fost modificat. 

În cazul măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, modificările vizează prelungirea datei la care standardele privind nitraţii şi laptele crud devin obligatorii precum şi a datei la care se încheie perioada de graţie pentru cele două standarde şi stabilirea unei alocări distincte pentru adaptarea la standarde, introducerea sectorului bovine pentru carne ca şi sector prioritar şi diminuarea valorii maxime eligibile a unui proiect din sectorul vegetal  la 1 milion Euro.

Pentru măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, modificările vizează prelungirea datei la care se încheie perioada de graţie pentru standardele rămase în vigoare în cadrul acestei măsuri. Totodată, au fost prioritizate micro-întreprinderile pentru sacrificare şi procesare carne precum şi cele pentru colectare şi procesare lapte, fiind  introdusă şi o plafonare a valorii maxime eligibile a proiectelor pentru acest tip de investiţii.

La măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” intensitatea sprijinului a crescut de la 70% la 85% pentru investiţiile în sectorul producţiei non-agricole, a fost completat criteriul de selecţie privind micro-întreprinderile nou înfiinţate în vederea includerii start-up-urilor care vizează activităţi non-agricole productive, iar serviciile medicale din mediul rural au fost prioritizate.

În ceea ce priveşte măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” intensitatea sprijinului a crescut de la 70% la 85% pentru investiţiile în agro-turism, precum şi plafonul maxim pentru investiţiile în agro-turism, de la 70.000 euro la 100.000 euro/proiect. De asemenea, intensitatea sprijinului a crescut de la 50% la 85% pentru investiţiile în activităţi recreaţionale.

Alte modificări aduse Programului Naţional de Dezvoltare Rurală vizează introducerea de noi pachete în cadrul măsurii 214 „Plăţi de agro-mediu” cât şi modificări în procesul de selecţie al proiectelor.

Sursa: MADR


O nouă sesiune pe Măsura 123

august 19, 2009

Începând din data de 17 august 2009 a început o nouă sesiune pe Măsura 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”.

Dintre activităţile cele mai întâlnite în cadrul acestei măsuri sunt: activităţile de procesare a laptelui, a produselor agricole (cereale, rapiţă), procesarea cărnii.

Beneficiarii eligibili în cadrul acestei măsuri sunt următoarele categorii de persoane juridice:

 • persoanele fizice autorizate;
 • Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii
 • Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 de angajaţi sau o cifra de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane de Euro;
 • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole;
 • Societăţi cooperative agricole de valorificare;
 • Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale sau Întreprinderi familiale,
 • Grupurile de producatori sunt o altă categorie în cadrul beneficiarilor eligibili, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

 • Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 • Construcţii noi şi/sau modernizare pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gros;
 • Achiziţia de utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare – cu condiţia să fie noi;
 • Investiţii în îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obtinute in cadrul  unităţilor de procesare şi marketing;
 • Achiziţionarea de mijloace de transport specializate noi, necesare activităţii de producţie;
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară
 • Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe
 • Costuri generale ale proiectului, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementării proiectelor;
 • Achiziţia de software.

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile

În cadrul acestei măsuri se pot acorda fonduri nerambursabile în procent de până la 50 % din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea  maximă nerambursabilă pentru micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii este de 2.000.000 de Euro. Pentru investiţiile care aparţin unei forme asociative şi care deservesc membri acesteia – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a proiectului şi poate merge până la suma maximă de 3.000.000 de Euro.

Pentru mai multe informaţii ROMCOM vă stă la dispoziţie.

romcom-color-kit