Ghiduri finale – Masura 125 si 221

aprilie 13, 2011

APDRP-ul a publicat înca două ghiduri în variantă consultativă, unul pentru Măsura 221 – “Prima împădurire a terenurilor agricole” şi celălalt pentru Măsura 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”.

Pentru măsura 221 finanţarea nerambursabila a rămas la fel, acelaş mod de plată cu aceleaşi sume (cu o mica modificare în ceea ce priveşte prima compensatorie pentru pierdere de venit din agricultură, ca şi valoare a rămas tot în jurul sumei de 210 Euro pentru fermieri şi 110 pentru non-fermieri), la fel de multe acte, şi probabil  la fel de multe proiecte depuse.

Sesiunile de depunere, conform calendarului publicat la începutul anului, rămân în lunile mai, septembrie şi decembrie 2011.

Proiectele în cadrul măsurii 125 se vor putea depune în perioada 2-31 mai 2011. Suma alocată pentru sesiunea din mai este de aproximativ 333.000.000 Euro. Au apărut câteva modificări, astfel submăsura 125a se împarte în două, submăsura 125a1 destinată investiţiilor în sisteme de irigaţii şi submăsura 125a2  destinată investiţiilor în modernizarea şi infiinţarea de drumuri agricole. Modul de calcul al punctajului s-a schimbat astfel proiectele care au fost declarate eligibile şi nu au primit finanţare in sesiunea trecută trebuie refăcute  pentru a se încadra şi să respecte noile condiţii de punctaj.


Peste 900 de proiecte depuse pe Masura 125

aprilie 27, 2010

APDRP a primit peste 900 de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii agriculturii şi siviculturii

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a primit 969 de cereri de finanţare pentru accesarea Măsurii 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.

Proiectele au fost depuse în cadrul primei sesiuni aferente Măsurii 125, care a fost deschisă în perioada 15 martie – 15 aprilie 2010, urmând ca în al doilea semestru al acestui an, în conformitate cu decizia Comitetului de Monitorizare al PNDR, să se deschidă o a doua sesiune.

Dintre proiectele depuse, 870 de cereri de finanţare au fost declarate conforme şi vor trece în etapa de verificare a eligibilităţii. Valoarea totală a cererilor de finanţare conforme este de 923.503.998 Euro, cel mai mare interes suscitând proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii agricole (submăsura „a” din Măsura 125), fiind depuse 719 proiecte în valoare de 708.423.415 Euro. Pentru submăsura „b” aferentă dezvoltării infrastructurii silvice au fost primite 151 de cereri finanţare, cu valoarea totală de 215.080.583 Euro.

Din cele 8 regiuni de dezvoltare, cele mai multe proiecte au fost depuse în regiunea Nord – Est Iaşi, totalul cererilor de finantare fiind de 171, cu valoarea totală de 175.220.868 Euro.

Pentru finanţarea proiectelor de investiţii prin Măsura 125 sunt disponibile fonduri nerambursabile până în 2013, în limita a 483.246.816 Euro. Această sumă reprezintă contribuţia financiară a Uniunii Europene în procent de 80% şi cofinanţarea Guvernului României de la bugetul de stat în procent de 20%.

Din totalul fondurilor aferente Măsurii 125, 7.169.427 Euro reprezintă alocarea financiară pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economică (PERE).


Masura 125 bate la usa

februarie 17, 2010

O noua masura pe fonduri europene sta sa bata la usa, masura 125 din cadrul FEADR, impartita in doua submasuri, 125a si 125b este destinata urmatoarelor categorii de beneficiari:

Submasura 125 a:

 • Unitatile administrativ teritoariale detinatoare de trenuri agricole si/sau infrastructura de acces la exploatatiile agricole
 • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) detinatoare de terenuri agricole si/sau de infrastructura de acces la exploatatiile
 • Organizatii/federatii de utilitate publica ale proprietarilor/detinatorilor de terenuri agricole.

Submasura 125 b:

 • Proprietarii/detinatorii ( cu drept de folosinta) privati de padure, persoane juridice si fizice
 • Asociatii de proprietari/detinatori privati de padure
 • Unitati administrativ-teritoriale detinatoare de padure
 • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) detinatoare de padure
 • Administratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA, prin unitatilor si filialele din structura sa

Tipuri de investitii:

Submasura 125 a:

 • infrastructura rutiera – construirea sau modernizarea drumurilor de acces, poduri si podete, drumurilor agricole de exploatatie
 • sisteme de irigatii- modernizare si/sau retehnologizare, inclusiv lucrari pentru statiile de pompare, de contorizare
 • sisteme de desecare si drenaj si alte lucrari de imbunatatire funciare – modernizare si/sau retehnologizare
 • lucrari de corectare a torentilor situate in fondul funciar agricol – constand in construirea si/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea lucrari

Submasura 125 b:

 • Infrastructura rutiera forestiera – construirea si / sau modernizarea drunurilor forestiere, inclusiv poduri si podete, lucrari de aparare – consolidare, lucrari de siguranta circulatiei ( parapeti), semnalizare si avertizare
 • Infrastructura feroviara forestiera – construirea si /sau modernizarea terasamentelor si calea de rulare, inclusiv poduri si podete, lucrari de aparare – consolidare, tunele, lucrari de semnalizare si avertizare
 • Instalatii de transport cablu ( funiculare)
 • Lucrari de corectare a torentilor, situate in padure – construirea de baraje

Pe langa aceste cheltuieli eligibile, cheltuielile cu proiectarea si asistenta tehnica , incluzand studiul de fezabilitate/documentatia de avizare pentru lucrari de interventii, studii hidrologice si / sau hidro-geologice, proiectele tehnice etc., sunt eligibile dar nu pot depasi 10% din valoarea eligibila a proiectului.

Gradul de finantare este 100% pentru investitiile de utilitate publica care deservesc intreaga comunitate. Ajutorul public pentru proiect de investitie nu va depasii 1.000.000 Euro, iar pentru investitiile forestiere ajutorul public este de 1.500.000 Euro.

Gradul de finantare scade pana la 75% pentru investitiile de utilitate publica care deservesc doar o parte din comunitate, in acest caz ajutorul public acordat este de doar 750.000 Euro.

Plafonul minim acceptat este de 5.000 Euro

Pentru alte informatii puteti scrie la comentarii sau sa ma contactati direct.