Încă 20 de tineri fermieri primesc finanţare nerambursabilă cu ajutorul ROMCOM

mai 3, 2010

În urmă cu câteva zile s-a publicat raportul de selecţie pentru Sesiunea nr. 3/septembrie-noiembrie 2009 din cadrul Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri. 20 proiecte de investiţii elaborate de ROMCOM având o valoare cumulată de peste 450.000 Euro au fost selectate pentru finanţare în cadrul acestei sesiuni.

Proiectele vizează achiziţia de utilaje şi echipamente pentru ferme vegetale şi animale conduse de tineri fermieri, iar valoarea finanţării pentru acest tip de proiecte a fost de până la 25.000 Euro. Suma totală alocată pentru sesiune a fost de 55 mil Euro, şi din totalul de 2.702 proiecte depuse au fost selectate pentru finanţare 2290 de proiecte, cu o valoare totală de 48.7 mil Euro. Lista integrală a proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul acestei măsuri este diponibilă aici.

Articolul il gasiti aici


Erori in cadrul POR, DMI 4.3

februarie 22, 2010

Pentru a veni in sprijinul microintreprinderilor care doresc sa obtina finantare europeana nerambursabila in cadrul POR, DMI 4.3., ADR Nord-Vest a publicat cele mai frecvente probleme intalnite in procesul de verificare a cererilor de finantare depuse.

Astfel, principalele erori sau omisiuni privesc:

 • Neatasarea notelor explicative la situatiile financiare. Lipsa unuia dintre documentele mentionate in mod expres in grila de verificare ca element pentru care nu pot fi solicitate clarificari duce la respingerea cererii de finantare.
 • Calcul gresit al activelor totale in cadrul declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (se omite adaugarea pozitiei privind cheltuielile in avans la suma activelor imobilizate si circulante)
 • Cererea de finantare nesemnata de reprezentantul legal, in sensul prevederilor din actul constitutiv (atunci cand acest act prevede obligativitatea reprezentarii in comun de catre toti asociatii se impune anexarea unei imputerniciri)
 • Neasigurarea unei contributii proprii la valoarea cheltuielilor eligibile de minim 30,00% din valoarea eligibila a proiectului (deseori se pierd zecimale prin rotunjiri si se ajunge la 29,9999…%). Modalitatea corecta de verificare este prin aplicarea operatiei matematice complementare (impartirea), rezultand un raport intre contributia proprie la cheltuielile eligibile si valoarea totala a cheltuielilor eligibile, a carui valoare care trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu 0,30.
 • Cod CAEN neeligibil
 • Pierdere din exploatare in cadrul exercitiului financiar de referinta
 • Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM nu este completata in intregime (lipsa date firma, lipsa functie semnatar, lipsa exercitiu financiar de referinta, etc.)
 • Achizitiile nu sunt preconizate a fi efectuate in conformitate cu prevederile Anexei 5 – Instructiuni privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii.
 • Bugetul proiectului nu este completat la doua zecimale
 • Lipseste numerotarea capitolelor/punctelor cererii de finantare sau aceasta este gresita
 • Nu este precizata adresa de implementare a proiectului, ci doar localitatea
 • Planul de achizitii necorelat cu bugetul proiectul, prin prisma sumelor implicate
 • Tabelele din cadrul documentatiei nu respecta formatul standard
 • Discrepante in ceea ce priveste numele reprezentantului legal in cadrul documentatiei (in caz de schimbare de nume prin casatorie se impune anexarea unui certificat doveditor)
 • Completari de mana in cadrul formularului cererii de finantare
 • Discrepante intre cererea de finantare si calendarul activitatilor, in ceea ceea ce priveste durata de implementare.
 • Activitatile proiectului nu sunt suficient detaliate; prezentarea lor minimala
 • Declaratia de eligibilitate nu respecta modelul din ghid (eliminare nejustificata de sectiuni)
 • Nerespectarea prevederilor corrigendumului si a notelor AM POR
 • Comunicare ingreunata cu solicitantii de finantare, datorita lipsei sau nefunctionarii aparatelor de fax

Sursa: ADR Nord-Vest si fonduri-structurale.ro


Fonduri Europene pentru Tineri: Lucruri ce trebuie pregatite din timp

februarie 22, 2010

Avand deja doua sesiuni de depunere de proiecte in cadrul Masurii 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” , sunt mai multe lucruri care daca sunt facute din timp, ajuta la depunerea a cat mai multe proiecte si ne ajuta sa fluidizam mai bine procesul de elaborare si implementare a proiectelor in  cadrul acestei masuri.

Dintre lucrurile care trebuie facute si gandite mai dinainte iata cateva:

 1. Inscrierea la un curs in domeniul agricol. Acest lucru este necesar daca beneficiarul nu are studii in domeniul agricol, de exemplu Scoala Profesionalain agricultura sau Facultate in domeniul agricol. Avand acest curs facut dinainte te scuteste de ore petrecute la curs cand efectiv nu ti l-ai programat, daca tu alegi cand sa il faci este mult mai bine datorita faptului ca nu mai apare acel stres ca trebuie sa-l termin pentru ca altfel nu primesc finantarea pentru proiect. Am avut cateva cazuri care nu au reusit sa termine cursul in timp si astfel s-a amanat primirea banilor ( a primei transe, cea de 60%) pana au reusit sa termine cursul.
 2. Daca se doreste sa se faca proiectul pe masura 112 pe cultura de camp este bine de stiut ca aceasta suprafata trebuie inscrisa la APIA, iar acest lucru se poate face doar odata pe an in lunile martie – mai. Se mai pot face, modificari in cursul anului, doar pentru a transfera acea suprafata pe persoana care preia exploatatia agricola. Dar daca suprafata de teren nu a fost inregistrata inca la APIA, se mai pot face modificari in cursul anului dar cu penalizari la plata subventiei.
 3. Datorita faptului ca aceasta masura a devenit tot mai cunoscuta, in cadrul ultimei sesiuni de depunere sau depus foarte multe proiecte, in acest caz cel mai probabil vor fi mai multe proiecte decat sunt bani disponibili si astfel va interveni departajarea prin punctaj. Cele mai multe proiecte pot avea un punctaj maxim de 50 de puncte obtinut din inscrierea intr-o asociatie si punctajul pe proprietate ( mentionez ca punctajul pe proprietate se acorda doar daca intreaga suprafata de teren sau animale este in proprietatea beneficiarului). Este foarte important sa se discute inainte care este punctajul pentru proiectul depus cu consultantul care elaboreaza proiectul.

Aceste trei sunt cele mai importante si necesita timp si mare atentie, atat din partea beneficiarului cat si din partea consultantului.


Masura 125 bate la usa

februarie 17, 2010

O noua masura pe fonduri europene sta sa bata la usa, masura 125 din cadrul FEADR, impartita in doua submasuri, 125a si 125b este destinata urmatoarelor categorii de beneficiari:

Submasura 125 a:

 • Unitatile administrativ teritoariale detinatoare de trenuri agricole si/sau infrastructura de acces la exploatatiile agricole
 • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) detinatoare de terenuri agricole si/sau de infrastructura de acces la exploatatiile
 • Organizatii/federatii de utilitate publica ale proprietarilor/detinatorilor de terenuri agricole.

Submasura 125 b:

 • Proprietarii/detinatorii ( cu drept de folosinta) privati de padure, persoane juridice si fizice
 • Asociatii de proprietari/detinatori privati de padure
 • Unitati administrativ-teritoriale detinatoare de padure
 • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) detinatoare de padure
 • Administratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA, prin unitatilor si filialele din structura sa

Tipuri de investitii:

Submasura 125 a:

 • infrastructura rutiera – construirea sau modernizarea drumurilor de acces, poduri si podete, drumurilor agricole de exploatatie
 • sisteme de irigatii- modernizare si/sau retehnologizare, inclusiv lucrari pentru statiile de pompare, de contorizare
 • sisteme de desecare si drenaj si alte lucrari de imbunatatire funciare – modernizare si/sau retehnologizare
 • lucrari de corectare a torentilor situate in fondul funciar agricol – constand in construirea si/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea lucrari

Submasura 125 b:

 • Infrastructura rutiera forestiera – construirea si / sau modernizarea drunurilor forestiere, inclusiv poduri si podete, lucrari de aparare – consolidare, lucrari de siguranta circulatiei ( parapeti), semnalizare si avertizare
 • Infrastructura feroviara forestiera – construirea si /sau modernizarea terasamentelor si calea de rulare, inclusiv poduri si podete, lucrari de aparare – consolidare, tunele, lucrari de semnalizare si avertizare
 • Instalatii de transport cablu ( funiculare)
 • Lucrari de corectare a torentilor, situate in padure – construirea de baraje

Pe langa aceste cheltuieli eligibile, cheltuielile cu proiectarea si asistenta tehnica , incluzand studiul de fezabilitate/documentatia de avizare pentru lucrari de interventii, studii hidrologice si / sau hidro-geologice, proiectele tehnice etc., sunt eligibile dar nu pot depasi 10% din valoarea eligibila a proiectului.

Gradul de finantare este 100% pentru investitiile de utilitate publica care deservesc intreaga comunitate. Ajutorul public pentru proiect de investitie nu va depasii 1.000.000 Euro, iar pentru investitiile forestiere ajutorul public este de 1.500.000 Euro.

Gradul de finantare scade pana la 75% pentru investitiile de utilitate publica care deservesc doar o parte din comunitate, in acest caz ajutorul public acordat este de doar 750.000 Euro.

Plafonul minim acceptat este de 5.000 Euro

Pentru alte informatii puteti scrie la comentarii sau sa ma contactati direct.