POS CCE, Axa prioritară 1: Calendarul orientativ pentru 2011

decembrie 17, 2010

Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” a publicat un calendar orientativ al lansării operațiunilor din cadrul POS CCE, Axa prioritară 1, DMI 1.1 și DMI 1.3:

Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
DMI 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM

Op. 1.1.1 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii – Trimestrul IV 2011 (al patrulea apel).

Op. 1.1.1 – Sprijin financiar în valoare cuprinsă între 1.075.001 – 6.450.000  lei  acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii – Februarie 2011 (al treilea apel)

Op. 1.1.2 – Sprijin pentru implementarea standardelor – Martie 2011 (al treilea apel)

Op. 1.1.3 – Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare – Ianuarie 2011 (al treilea apel)

DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului

Op. 1.3.2 – Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii – Suspendat temporar (al treilea apel)

Sursa: ROMCOM

 

Reclame

Fonduri nerambursabile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

mai 19, 2009

26291_imm_best_logo_blue

Alocarea financiara pentru acest tip de proiect este de 430 de milioane de lei, din care pentru regiunile de nord-vest , centru, vest, sud-vest si sud-est 172 de milione de lei; pentru regiunile de nord-est, sud Muntenia, sud-vest Oltenia 215 milioane de lei si pentru regiunea Bucuresti – Ilfov sunt doar 43 de milione de lei.

Valoarea maxima a finantarii acordate din totalul costurilor eligibile este de 70% pentru intreprinderile mici si de 60% pentru intreprinderile mijlocii.

Se aplica procedura apelului de depunere continua, sesiunea de depunere se lanseaza in iunie 8.

Criterii de eligibilitate:

–          Intreprinderi mici, intre 10 si 49 de salariati, realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale pana la 10 milioane de euro

–          Intreprinderi mijlocii,  intre 50 si 249 salariati, realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de 50 milioade euro, sau detine active totale in valoare de 43 milioane de euro

–          Sunt infiintate in temeiul Legii 31/1990

–          Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania.

Solicitantul are posibilitatea de a opta pentru prefinantarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, valoarea maxima a prefinantarii este de 35% di valoarea ajutorului financiar acordat

money-euro-greece

Cheltuieli eligibile

–          Cheltuiel pentru achizitia de teren ( in limita a 10% din total cheltuieli eligibile)

–          Cheltuieli pentru cladiri si instalatii aferente constructiilor ( in limita a 50% din total cheltuieli eligibile ale proiectului); achizitie de cladiri ( cu exceptia leasingului), constructive s modernizare cladiri, inclusive instalatii aferente constructiilor.

–          Achizitia de instalatii si echipamente

–          Achizitia de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare si legate de ciclu de productie

–          Achizitia de imobilizari necorporale: aplicatii informationale, brevete, licente, know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzand software legat de procesul de productie si cerintele managerial ale intreprinderii

–          Cheltuieli privind achizitia de servicii de consultanta

–          Instruire specializata pentru personalul operativ (in cazul achizitiilor de software/tehnologie/echipamente)

Valoarea cumulate a cheltuielilor de consultanta si instruire specializata nu trebuie sa depaseasca 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Utilajele si echipamentle pot fi achizitionate din tari UE sau non UE cu conditia ca acestea sa fir noi.

Costul de achizitie al terenurilor sau cladirilor este certificat de un evaluator independent autorizat.

Pentru mai multe informatii intrati aici.

Pe partea de consultanta compania Romcom va sta la dispozitie cu informatii suplimentare si pe partea de consultanta in ce priveste elaborarea si implementarea proiectului.