Masura 312 – Ghidul solicitantului versiunea consultativa

martie 23, 2011

A aparut ghidul solicitantului pentru masura 312. Fata de ghidul pentru anul 2010 au parut cateva modificari.

Cea mai importanta modificare este cea care prevede ca la depunerea proiectului sa se faca dovada cofinantarii valorii eligibile, in cazul masurii 312 este vorba de 30%,  dovada se poate face in doua moduri: fie prin extras de cont, fie printr-o scrisoare de comfort.

Se specifica clar modul incare se pot face angajarile in cadrul proiectelor care prevad achizitioanrea de utilaje si echipamente pentru mecanizare ( codurile caen 0161, 4312, 4311); se poate angaja doar o persoana pe postul de mecanic pentru toate utilaje, un operator pe utilaj pe schimb ( daca se prevad mai multe schimburi atunci un angajat pe schimb).

In anul 2010, in sesiunea din iunie – iulie, locul de garare a utilajelor trebuia sa aibe o platforma betonata, acest lucru nu mia este necesar in cadrul sesiunii din mai 2011.

Ghidul solicitantului il puteti gasi pe apdrp.ro


Proiecte aprobate pe Masura 312 – Iulie 2010

ianuarie 29, 2011

Vineri s-a publicat lista cu proiectele pe Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi .

Total număr proiecte – 814,valoare publică totală – 96.079.793 euro.

Aici gasiti lista, sau o puteti downloada accesand link-ul de mai jos:

Raport_Selectie_Lista_proiectelor_selectate_pentru_finantare_Masura312_ianuarie2010

 


100% pentru Microintreprinderile din mediul urban

iulie 22, 2010

De ceva vreme incoace se tot auzea ca se va creste procentul finantarii nerambursabile de la 70% la 100% pentru microintreprinderile din mediul urban ( mai precis pentru proiectele care se realizeaza in mediul urban).

Desi a venit putin cam tarziu, este totusi binevenita pentru cei care n-au semnat inca un contract de finantare cu ADR-ul care vor avea parte de surpriza eliminarii cofinantarii de 30%

Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional a emis Corrigendum-ul nr. 3 la Ghidul solicitantului aplicabil celui de-al doilea apel de proiecte organizat pentru DMI 4.3. ”Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”, care vizeaza:
 • Modificarea definitiei ”mediului urban” cuprinse in glosarul de termeni, conform modificarilor asupra Documentului cadru de implementare a POR, aprobate prin Ordinul comun al MDRT 1406/04.05.2010 si MFP 1133/20.05.2010.
 • Eliminarea contributiei minime a solicitantului de 30% la valoarea eligibila a proiectului, conform Ordinului MDRT 1726/15.06.2010 de modificare a schemei de minimis aplicabile DMI 4.3. si Ordinului comun al MDRT 1770/23.06.2010 si MFP 1983/14.07.2010, de aprobare a modificarilor asupra Documentului cadru de implementare.
 • Modificarea criteriului de eligibilitate referitor la profitul din exploatare obtinut in anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare, conform Ordinului MDRT 1726/15.06.2010 de modificare a schemei de minimis aplicabile DMI 4.3. si Ordinului comun al MDRT 1770/23.06.2010 si MFP 1983/14.07.2010, de aprobare a modificarilor asupra Documentului cadru de implementare.
 • Corectarea unor prevederi din Sectiunea III ”Conditii precontractuale” a ghidului solicitantului, referitoare la verificarea situatiilor financiare ale solicitantului, pentru a confirma incadrarea acestuia in categoria microintreprinderilor inainte de semnarea contractului de finantare; asigurarea conformitatii cu prevederile procedurii de lucru aplicabile etapei precontractuale (efectuarea vizitelor la fata locului)
 • Actualizarea formularului standard pentru bugetul proiectului, prin modificarea procentului taxei pe valoarea adaugata.

Mai multe informatii si ghidul solicitantului le gasiti AICI


Situatia proiectelor depuse pe Programul Operational Regional Axa 1 DMI 4.3

martie 30, 2010

În cadrul Programului Operaţional Regional Axa 1 Domeniul major de intervenţie 4.3 lucrurile au început să intre pe ultima sută de metri, sesiunea este cu depunere contiună de proiecte, astfel în unele regiuni sunt depuse mai multe proiecte decât in alte regiuni, ca urmare în unele centre regionale gradul de încărcare pe domeniu a depăşit jumătate din banii alocaţi şi în unele cazuri a ajuns spre 70-80%.

În regiunea nord-vest gradul de încărcare a ajuns la aproximativ 75%, suma alocată este de 19.740.000 Euro. Până la data de 26.02.2010 s-au depus 147 proiecte, din care 52 au fost respinse şi 6 au fost retrase, restul proiectelor sunt in evaluare, nu a fost semnat nici un contract de finanţare până în prezent.

În regiunea de centru alocarea financiară este de 16.290.000 Euro. Până la 26.02.2010, un număr de 191 microîntreprinderi au depus cereri de finanţare nerambursabilă. Din cererile depuse, 65 au fost respinse până la data prezentei raportări, iar cele 118 cereri aflate în evaluare solicită spre finanţare suma de 13,50 milioane euro. A mai rămas disponibil, în prezent, un buget de peste 2,79 milioane euro.

Suma alocată pentru Bucureşti-Ilfov este de 15.550.000 Euro. Până la data de 1.03.2010, pe regiunea Bucureşti-Ilfov au fost depuse un număr de 239 de proiecte pentru finanţare nerambursabilă prin Programul Operational Regional. Au fost contractate, până la aceeaşi dată, un număr de 39 de proiecte şi au fost respinse 58 cereri, depuse pe diferite domenii de intervenţie. Alte 142 de proiecte se află în faza de evaluare.

În regiunea de sud, Muntenia, alocarea financiară este de 27.280.000 Euro. În această regiune au fost depuse 37 de cereri de finanţare, având o valoare a asistenţei financiare nerambursabile solicitată de aproximativ 3,77  milioane euro. 10 proiecte au fost respinse, 26 proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi un proiect se află în curs de verificare administrativă

Pentru cei interesaţi să depună proiecte în cadrul acestui program, sfatul nostru este să vă grăbiţi pentru cş sunt şanse tot mai mari ca aceste fonduri să se epuizeze şi să pierdeţi această oportunitate de a accesa aceste fonduri nerambursabile.

În cadrul Programului Operaţional Regional Axa 1 Domeniul major de intervenţie 4.3 lucrurile au început să intre pe ultima sută de metri, sesiunea este cu depunere contiună de proiecte, astfel în unele regiuni sunt depuse mai multe proiecte decât in alte regiuni, ca urmare în unele centre regionale gradul de încărcare pe domeniu a depăşit jumătate din banii alocaţi şi în unele cazuri a ajuns spre 70-80%.

În regiunea nord-vest gradul de încărcare a ajuns la aproximativ 75%, suma alocată este de 19.740.000 Euro. Până la data de 26.02.2010 s-au depus 147 proiecte, din care 52 au fost respinse şi 6 au fost retrase, restul proiectelor sunt in evaluare, nu a fost semnat nici un contract de finanţare până în prezent.

În regiunea de centru alocarea financiară este de 16.290.000 Euro. Până la 26.02.2010, un număr de 191 microîntreprinderi au depus cereri de finanţare nerambursabilă. Din cererile depuse, 65 au fost respinse până la data prezentei raportări, iar cele 118 cereri aflate în evaluare solicită spre finanţare suma de 13,50 milioane euro. A mai rămas disponibil, în prezent, un buget de peste 2,79 milioane euro.

Suma alocată pentru Bucureşti-Ilfov este de 15.550.000 Euro. Până la data de 1.03.2010, pe regiunea Bucureşti-Ilfov au fost depuse un număr de 239 de proiecte pentru finanţare nerambursabilă prin Programul Operational Regional. Au fost contractate, până la aceeaşi dată, un număr de 39 de proiecte şi au fost respinse 58 cereri, depuse pe diferite domenii de intervenţie. Alte 142 de proiecte se află în faza de evaluare.

În regiunea de sud, Muntenia, alocarea financiară este de 27.280.000 Euro. În această regiune au fost depuse 37 de cereri de finanţare, având o valoare a asistenţei financiare nerambursabile solicitată de aproximativ 3,77  milioane euro. 10 proiecte au fost respinse, 26 proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi un proiect se află în curs de verificare administrativă

Pentru cei interesaţi să depună proiecte în cadrul acestui program, sfatul nostru este să vă grăbiţi pentru cş sunt şanse tot mai mari ca aceste fonduri să se epuizeze şi să pierdeţi această oportunitate de a accesa aceste fonduri nerambursabile.


Erori in cadrul POR, DMI 4.3

februarie 22, 2010

Pentru a veni in sprijinul microintreprinderilor care doresc sa obtina finantare europeana nerambursabila in cadrul POR, DMI 4.3., ADR Nord-Vest a publicat cele mai frecvente probleme intalnite in procesul de verificare a cererilor de finantare depuse.

Astfel, principalele erori sau omisiuni privesc:

 • Neatasarea notelor explicative la situatiile financiare. Lipsa unuia dintre documentele mentionate in mod expres in grila de verificare ca element pentru care nu pot fi solicitate clarificari duce la respingerea cererii de finantare.
 • Calcul gresit al activelor totale in cadrul declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (se omite adaugarea pozitiei privind cheltuielile in avans la suma activelor imobilizate si circulante)
 • Cererea de finantare nesemnata de reprezentantul legal, in sensul prevederilor din actul constitutiv (atunci cand acest act prevede obligativitatea reprezentarii in comun de catre toti asociatii se impune anexarea unei imputerniciri)
 • Neasigurarea unei contributii proprii la valoarea cheltuielilor eligibile de minim 30,00% din valoarea eligibila a proiectului (deseori se pierd zecimale prin rotunjiri si se ajunge la 29,9999…%). Modalitatea corecta de verificare este prin aplicarea operatiei matematice complementare (impartirea), rezultand un raport intre contributia proprie la cheltuielile eligibile si valoarea totala a cheltuielilor eligibile, a carui valoare care trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu 0,30.
 • Cod CAEN neeligibil
 • Pierdere din exploatare in cadrul exercitiului financiar de referinta
 • Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM nu este completata in intregime (lipsa date firma, lipsa functie semnatar, lipsa exercitiu financiar de referinta, etc.)
 • Achizitiile nu sunt preconizate a fi efectuate in conformitate cu prevederile Anexei 5 – Instructiuni privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii.
 • Bugetul proiectului nu este completat la doua zecimale
 • Lipseste numerotarea capitolelor/punctelor cererii de finantare sau aceasta este gresita
 • Nu este precizata adresa de implementare a proiectului, ci doar localitatea
 • Planul de achizitii necorelat cu bugetul proiectul, prin prisma sumelor implicate
 • Tabelele din cadrul documentatiei nu respecta formatul standard
 • Discrepante in ceea ce priveste numele reprezentantului legal in cadrul documentatiei (in caz de schimbare de nume prin casatorie se impune anexarea unui certificat doveditor)
 • Completari de mana in cadrul formularului cererii de finantare
 • Discrepante intre cererea de finantare si calendarul activitatilor, in ceea ceea ce priveste durata de implementare.
 • Activitatile proiectului nu sunt suficient detaliate; prezentarea lor minimala
 • Declaratia de eligibilitate nu respecta modelul din ghid (eliminare nejustificata de sectiuni)
 • Nerespectarea prevederilor corrigendumului si a notelor AM POR
 • Comunicare ingreunata cu solicitantii de finantare, datorita lipsei sau nefunctionarii aparatelor de fax

Sursa: ADR Nord-Vest si fonduri-structurale.ro


Finantari nerambursabile pentru cabinete medicale

august 17, 2009

Articol scris de Emanuel Cadar:

Cabinetele medicale organizate ca microintreprinderi pot obţine finanţare nerambursabilă de până la 200.000 Euro pentru investiţii prin Programul Operational Regional, Axa 4, Domeniul de intervenţie „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”.

Condiţiile principale de eligibilitate sunt următoarele:

 • Să fie organizate sub formă de microintreprindere (SRL);
 • Să işi desfăşoare activitatea în mediu URBAN;
 • Codul CAEN pe care doreşte să realizeze investiţia să fie un cod eligibil finanţat de program şi să fie intre codurile CAEN principale sau secundare ale firmei;
 • Să fi desfăşurat activitate începând cu cel târziu 1 ianuarie 2008;
 • Să fi încheiat anul 2008 cu profit din exploatare.

Codurile CAEN pe care se poate solicita finanţare pentru cabinete medicale sunt următoarele:

 • 86XX Activităţi referitoare la sănătatea umană
 • 87XX Servicii combinate de îngrijire medicală

Articolul il gasiti AICI

romcom-color-kit